Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, điều chỉnh diện tích đất sử dụng.

Theo quyết định ngày 16/3, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được điều chỉnh đến năm 2040, thay vì năm 2030 như quyết định ngày 18/9/2015.

Phạm vi quy hoạch là 121.190 ha, trong đó đất tự nhiên 69.390 ha, mặt biển là 51.790 ha, nằm trên 17 xã, phường của TP Móng Cái và thị trấn Quảng Hà, các xã Quảng Minh, Quảng Thành, Cái Chiên, Quảng Phong của huyện Hải Hà.

So với lần quy hoạch trước, tổng diện tích không thay đổi, nhưng diện tích mặt biển đã ít hơn 3.000 ha.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương/VnExpress

Móng Cái được quy hoạch xây dựng trở thành khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, của vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái (Việt Nam) - Phòng Thành (Trung Quốc).

Đến năm 2030, quy mô dân số ở Móng Cái khoảng 310.000-320.000, lượng khách du lịch khoảng 5-6 triệu lượt/năm. Đến năm 2040, dân số khoảng 460.000 đến 470.000 người và lượng khách du lịch 8-9 triệu lượt/năm.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được phát triển theo mô hình cấu trúc gồm 3 hành lang: Hành lang đô thị, dịch vụ dọc quốc lộ 18; hành lang du lịch, nông nghiệp và dịch vụ cảng; hành lang sinh thái và biên giới và hai vùng phát triển động lực là thành phố Móng Cái, khu đô thị - công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Cấu trúc phát triển không gian thành 5 khu vực chính: Khu A - Khu trung tâm thành phố Móng Cái; Khu B - Khu vực Hải Hà; Khu C - Trung tâm dịch vụ tích hợp; Khu D - Khu vực du lịch biển đảo phía Nam và Khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; đề xuất cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực, thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo VnExpress

Thong ke