Dự án Làng Bang

07/11/2018

Dự án Làng Bang

Dự án Làng Bang được đầu tư bởi Công ty TNHH Một thành viên 508 - Cienco 5, là một dự án do IDJLAND/RIGGROUP làm nhà phân phối

video

Giới thiệu về IDJLAND

Thong ke